9 Mayıs 2012 Çarşamba

Ammenin Ahlâkı Üzerine (Murucu'z-Zeheb'den tercüme)"Başkanlık yapamayacağı başa geçirmek,

fâzıl olmayana fazilet atfetmek,

âlim olmayana ilim atfetmek halkın ahlâkındandır.

Onlar, fâzıl ile mefzul ve fazl ile noksan arasındaki farkı ayırt edemeyenlere tabii olmuşlardır;

ki ...onlar hak ile bâtılı ayırt edemezler.

Ayrıca siz hiç onların bizim zikrettiklerimize itibâr ettiklerini

ve ulemâ meclislerini ciddiye aldıklarını gördünüz mü?

Temyîz ve mürüvvet ve isâbet gibi yüksek bir misyon üstlenendiklerine şâhid oldunuz mu?

Onları ayı oynatıcıyı seyretmek için hızlı davranmak ve kene siyâseti karşısında tef çalmak

ya da oyun ve eğlenceyi desteklemek

ya da sihirbazlara ve kâhinlere gidip-gelmek

ya da yalan kıssalara güvenmek

ya da dövülmüşün etrafında toplanmak

ya da asılmışın yanında dikilmek dışında göremezsiniz.

Onlara bağırılır ve tâbi olurlar;

haykırılır ve geri dönemezler;

inkâr edeni inkâr edemezler;

ma’rufu bilemezler

ve günahkârı saygı duyulana,

mümini kâfire dönüştürdüklerinin

farkında bile değillerdir."

(el-Mes'udi, Mürucu'z-Zeheb, C.III, S.36)

Hiç yorum yok: